Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit

HUOM! Tämän kurssin voi suorittaa pääsykokeiden takia myös nopeutetusti (ks. Nopeutettu suorittaminen).

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410087P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Ydinsisältö

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ti 09.01. su 31.03.2024    

Infoluennon etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/65299306344

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen

Kirjallisuus

Huom!

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut