Ohjatut verkko-opinnot

Avoimen yliopiston kasvatustieteen joustavat monimuoto-opinnot (KAJO-opinnot) suositellaan opiskeltaviksi ohjattuina verkko-opintoina jos:

Ohjatuissa verkko-opinnoissa, samoin kuin omatoimisissa monimuoto-opinnoissa (ks. etusivu) opetus perustuu luentoihin, jotka ovat seurattavissa verkon kautta ja saatavissa tallenteina, sekä oppimateriaaliin ja työskentelyyn Moodle-opiskeluympäristössä. Ohjatuissa verkko-opinnoissa olennaista on, että yhteistyöoppilaitoksen kautta opintoihin ilmoittautuneen opiskelijan tukena on myös verkkotutor, joka ohjaa opiskelijoiden työskentelyä ja jolta saa palautetta ja tukea kaikkiin opintosisältöihin liittyviin ongelmiin. Tutor on tavallisesti jo valmistunut kasvatustieteen maisteri, joka on erityisesti perehtynyt kyseiseen kurssin sisältöihin. Lisäksi, jos asut lähellä yhteistyöoppilaitosta, voit hyödyntää sen tarjoaman lähituen esimerkiksi oppikirjojen saatavuuden, verkkoyhteyksien, laitteiden ja opiskelutilojen sekä ylipäänsä aikuisopiskelun asiantuntijuuden suhteen.

Opintojaksojen sisällöt, aikataulut ja suoritusvaatimukset ovat kaikille opiskelijoille samat (ks. kurssikuvaukset tällä sivustolla: Kasvatustieteen perusopinnot ja aineopinnot).

Ilmoittautuminen ohjattuihin verkko-opintoihin

Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen (ks. osio Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin). Maksettuasi opintomaksut, saat Oulun Avoimelta yliopistolta opintojesi aloittamista koskevan tervetulokirjeen. Sinulle luodaan Oulun yliopiston käyttäjätunnus, jolla pääset Moodle-opiskeluympäristöön ja muihin tarvittaviin Oulun yliopiston sähköisiin järjestelmiin.