Koulutussuunnittelu

Koodi: ay00AH75 (vastaava KPTK:n opintojakso: 411021A Koulutussuunnittelu) 

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään koulutussuunnittelun peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin. Keskeistä on hahmottaa koulutussuunnittelun perinteiset lähestymistavat – vaihtoehtoiset työvoimalähestymistavat sekä sosiaaliseen kysyntään perustuva suunnittelu – sekä strategisen suunnittelun perusteet mikro-, makro-, ja megatasoilla. Lisäksi tunnistetaan ajankohtaisia kansallisia ja ylikansallisia koulutuksellisia haasteita sekä näiden koulutussuunnittelullisiin vaikutuksiin koulutussektoreittain.

Edeltävät opinnot

Suoritustapa

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 04.11.2024 – su 05.01.2025  

Opettaja/Tutor: KT Kimmo Kontio

Kirjallisuus

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut