E-xcellence laatua

KAJO -opinnot ovat ensimmäinen kansainvälisen laadunarvioinnin läpäissyt suomalainen kasvatustieteen monimuoto-opetuspaketti!

Näiden KAJO -projektin tuottamien opintojen laatua on arvioitu kansainvälisen E-xcellence e-opetuksen laadunarviointihankkeen toimesta ja sen kehittämillä työkaluilla.

Kansainvälinen arviointiseminaari, jossa käsiteltiin sekä KAJO:a että myös E-xcellence+ -hanketta itseään ja koko suomalaista korkeakoulutuksen ja e-opetuksen laatujärjestelmää, pidettiin 20.5.2009. Seminaarin perusteella E-xcellence:n laadunarvioijat prof. Pekka Kess (Oulun yliopisto) ja prof. Keith Williams (Open University, UK) laativat raportin: Kess, P. & Williams, K. (22.5.2009). E-XCELLENCE+. Report. Local seminar in Oulu, Finland, 19–20.5.2009. University of Oulu