Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät

HUOM! Tämän kurssin voi suorittaa pääsykokeiden takia myös nopeutetusti (ks. Nopeutettu suorittaminen).

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410088P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Kurssin taustamateriaalia: Johdatus kasvatusfilosofiaan.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 10.03.2025 – su 11.05.2025   

Opettaja: Katariina Holma (verkkoseminaaritehtävien arviointi), Henri Pettersson (luennot ja kurssiesseen arviointi) 

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

sekä opettajan kanssa erikseen sovittavaa kirjallisuutta.

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut