Proseminaari

Huom: Tämä on aineopintokokonaisuuden lopettava kurssi, joka suoritetaan vasta muiden kurssien jälkeen tai lopussa!

Koodi: ay411016A

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

Ydinsisältö

Edeltävät opinnot

Suoritustapa

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 15.01. ma 06.05.2024   

Opettaja: Henri Pettersson

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen 

Kirjallisuus

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut