Proseminaari

Huom: Tämä on aineopintokokonaisuuden lopettava kurssi, joka suoritetaan vasta muiden kurssien jälkeen tai lopussa!

Koodi: ay411016A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella kasvatustieteen alaan kuuluvan tutkimuksen ja toteuttaa sen kirjallisuuteen pohjautuvana teoreettisena tutkielmana
 • kykenee raportoimaan tutkimustyönsä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja osallistumaan tieteelliseen argumentoivaan keskusteluun.

Ydinsisältö

 • Opintojakson aikana opiskelija laatii tutkielman valitsemastaan kasvatustieteellisestä aiheesta.
 • Tutkielmassa keskitytään tieteellisen ajattelun, ongelman asettelun ja jäsentelyn, sekä tieteellisen ja teoreettisen etenemistavan hallintaan.
 • Lisäksi seminaarityöskentelyssä keskitytään kriittiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja opponoivaan keskusteluun

Edeltävät opinnot

Kaikki muut kasvatustieteen aineopintojen kurssit.

Suoritustapa

 • Seminaarityöskentelyä (16t), itsenäistä työskentelyä (119t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

  • Kurssiaika: 15.01.-10.05.2021
  • Luento: pe 15.01.2021 klo 17-21, sali L9
  • Välitapaaminen: to 18.02.2021 klo 17-20, Tiedekirjasto Pegasus, mikroluokka PK 251, 2.krs.
   1. Kasvatustieteen aineopinnoissa tarvittavan kirjallisuuden, kokoelmien, tietokantojen ja elektronisten aineistojen haku ja käyttö klo 17-19
   2. Seminaaritöiden suunnitelmien tarkistus tarvittaessa klo 19-20
  • Luennon ja välitapaamisen Zoom-yhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt35/
  • Verkkoseminaari Moodlessa ti 06.04. - ti 13.04.2021
  • Proseminaarityön palautus Moodleen ma 10.05.2021 mennessä

Opettaja: Eetu Pikkarainen

Tutor: Heidi Kanniainen (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Kirjallisuus

Tutkielman kirjallisuus

Arvostelu:

Arviointi hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.