Kurssien arviointikriteerit

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen kursseissa käytetään pääsääntöisesti numeerista 5-portaista arviointiasteikkoa. Johdatus kasvatustieteen perusteisiin-kurssissa ja Proseminaari-kurssissa käytetään Hyväksytty / Hylätty -asteikkoa, jossa Hyväksytty arvosana vastaa arvosanaa 3 numeerisella asteikolla. Alla on esitetty arvosanojen arviointikriteerit.