Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410084P

Huom! Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi ja joko se tai kurssi Johdatus kasvatustieteen perusteisiin (2 op) on opiskeltava ennen muita kursseja! Alla mainitun verkkoseminaarin voi korvata suorittamalla omatoimisesti kurssin Johdatus kasvatustieteen perusteisiin (2 op).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa  

Opetuksen aika ja paikka 

Kurssiaika: to 29.08.2024 – su 03.11.2024   

Opettaja: Hanna-Maija Huhtala 

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

Soveltuvin osin: 

Huom!

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut