Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410084P

Huom: Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja!

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet
  • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja
  • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen
  • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Ydinsisältö:

  • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
  • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat
  • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: 04.09.-10.11.2019

 • Luennot: klo 17-20; ke 04.09. sali L5, ke 18.09., to 19.09. sali L10
 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 04.10.2019 mennessä
 • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 05.10. - su 13.10.2019
 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 10.11.2019 mennessä

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)
 • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.