Johdatus kasvatustieteen perusteisiin, 2 op

Kiinnostaako Sinua ihmisyyteen, sivistykseen, kasvuun, oppimiseen, yhteiskuntaan ja ajatteluun liittyvät kysymykset? Haluaisitko työskennellä tulevaisuudessa kasvatusalalla, kouluttajana, tutkijana, opettajana, ohjaajana? Haluaisitko kenties kasvaa kasvattajana ja haastaa omat ajatuksesi kasvatuksesta ja kasvusta? Mikäli vastaat joihinkin edellä olevista kysymyksistä myönteisesti, Sinun kannattaa harkita kasvatustieteen opintoja.

Olemme Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa kehittäneet ”kurkistuskurssin” Johdatus kasvatustieteen perusteisiin (2 op), jonka myötä pääset tutustumaan, millaista yliopisto-opiskelu on kasvatustieteiden osalta ja sujuvoitat myös mahdollista siirtymistäsi toisen asteen opinnoista korkeakouluopintoihin. Kurssi on avoin kaikille ja maksuton, mutta erityisesti se on suunnattu lukioiden opiskelijoille, jotka voivat suorittaa sen osana lukio-opintojaan, mikäli se sopii heidän koulunsa ohjelmaan. Kurssin jälkeen voit jatkaa kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden opiskelua avoimina yliopisto-opintoina.

Kasvatustiede on äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimusalue. Kasvatus vaikuttaa meihin kaikkiin – olemme kaikki kasvatuksen tulosta. Kasvatukseen taas vaikuttaa historia, kulttuuri, talous, yhteiskunta, psykologiset ja biologiset seikat, yksilöiden erilaisuus jne. Kasvatusalan moninaisuuden hallitseminen ajatuksellisesti ja tiedollisesti on erittäin haastavaa, mutta myös välttämätöntä, jotta osaisimme toimia järkevästi kasvattajina ja ymmärtää kasvatustieteellisten alojen tutkimustulosten merkitystä.

Opinnot perustuvat Oulun yliopiston kasvatustieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen, jotka valtakunnallisesti tunnetaan teoreettisesti erittäin korkeatasoisina. Opinnot vastaavat sisällöllisesti yliopiston kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opintoja ja voit lukea ne täysimääräisesti hyväksesi yliopisto-opintoihin. 

Oulun yliopiston kurkistuskurssin Johdatus Kasvatustieteen perusteisiin tavoitteena on alustavasti tutustuttaa Sinut

Kurssilla opiskeltava aines voi tuntua aluksi abstraktilta ja hankalalta hahmottaa, mutta anna itsellesi hetki aikaa sulatella oppimaasi. Teoreettisen perustan hallinta luo tulevaisuudessa ns. professionaalisen pohjan koulutuksellesi ja auttaa Sinua ymmärtämään syvällisesti ja laajasti kasvatuksen ilmiöitä. Samalla saat harjoitusta tieteellisestä opiskelusta.

Sinulla on mahdollisuus opiskella kurkistuskurssi omatahtisesti verkossa, Oulun yliopiston Moodle-ympäristössä. Kurssi perustuu videoluentoihin ja niihin liittyviin kysymyksiin ja tehtäviin. Voit perehtyä videomateriaaliin ja tehdä videoihin liittyvät tehtävät Sinulle sopivana aikana. Videoihin ja tehtäviin voit palata tarvittaessa aina uudelleen niin monta kertaa kuin haluat. 

Tervetuloa luomaan katsaus Johdatus kasvatustieteen perusteisiin, mikäli Sinulle heräsi kiinnostus tutustua, mitä kasvatustiede pitää sisällään ja mikäli kurssi sopii aikatauluihisi ja opintoihisi. 

Terveisin,
kurssin suunnitellut Eetu Pikkarainen ja nykyinen opettaja Samuel  Iinatti
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Oulun yliopisto