Kasvu, kehitys ja oppiminen

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410085P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Ydinsisältö

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 30.10. su 31.12.2023

Opettaja: Anni Silvola ja Jutta Karhu

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen 

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Heidi Kanniainen

Kirjallisuus

Huom!

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut