Kasvu, kehitys ja oppiminen

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410085P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 28.10.2024 – ti 31.12.2024

Opettaja: Anni Silvola ja Jutta Karhu

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen 

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Heidi Kanniainen

Kirjallisuus

(myös e-kirjoina Oulun yliopiston Ellibs-palvelussa; edellyttää kirjautumista Haka-tunnuksella)

Huom!

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut