Johdatus kasvatustieteen perusteisiin

(Katso vähän laajempi kuvaus kurssin ideasta.)

Laajuus: 2 op

Koodi: ay410090P

Huom! Tämä on erityisesti lukiolaisille suunnattu mutta kaikille avoin ja ilmainen kasvatustieteen "kurkistuskurssi". Kurssin suorittaminen korvaa 2 op Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena-kurssista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Järjestämistapa

Toteutustapa

Oppimateriaali

Suoritustapa

Arviointiasteikko

Vastuuopettaja: Samuel Iinatti