Johdatus kasvatustieteen perusteisiin

(Katso vähän laajempi kuvaus kurssin ideasta.)

Laajuus: 2 op

Koodi: ay410090P

Huom: Tämä on erityisesti lukiolaisille suunnattu mutta kaikille avoin ja ilmainen kasvatustieteen "kurkistuskurssi". (Kurssin suorittaminen korvaa 2op kurssista Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena .)

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita
  • kuvata ja eritellä alustavasti kasvatustieteen peruskäsitteitä

Sisältö:

  • Alustava orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
  • Kasvatustieteen tutkimuskohde ja peruskäsitteet

Järjestämistapa: Verkko-opetus

Toteutustavat: Itsenäistä työskentelyä 54 h

Kurssi on täysin vapaasti ajoitettavissa ja täysin omatoiminen. Ilmoittautuminen kurssille täällä.

Oppimateriaali: Videoluennot ja muut opiskelualustalla oleva materiaali.

Suoritus: Verkkotehtävät

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty (=täydennettävä)

Opettaja: Eetu Pikkarainen