Koulutusekonomian perusteet

Koodi: ay411008A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa koulutusekonomian peruskäsitteet, teoriat ja mallit sekä

 • kykenee niiden avulla jäsentämään pedagogisten instituutioiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.

 • Lisäksi opiskelija on omaksunut käsitteellisiä välineitä arvioida koulutusta koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon riippuvuussuhteita.

Ydinsisältö

Kurssilla perehdytään koulutusekonomian teoreettisiin ja käsitteellisiin tapoihin tarkastella koulutusta. Keskeistä on hahmottaa pedagogisten instituutioiden ja työmarkkinoiden suhdetta selittävät perusteoriat ja mallit, koulutuksen merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta, sekä tunnistaa koulutusjärjestelmää koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon välisiä riippuvuussuhteita.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1

Suoritustapa

 • Kontaktiopetusta/luento (22t), itsenäistä työskentelyä (113t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Opetuksen aika ja paikka

  • Kurssiaika: 07.01.-25.02.2021

  • Luennot: to 07.01., pe 08.01., ma 11.01, ti 12.01. klo 17-21, ke 13.01., to 14.01.2021 klo 17-20, https://oulu.zoom.us/my/aykt35/

  • Verkkotentti Moodlessa to 28.01. klo 17:00 - su 31.01.2021 klo 23:59 välisenä aikana (vastaamisaika 3 tuntia)

  • Ensimmäinen uusintatentti Moodlessa to 11.02.2021 klo 17:00-20:00

  • Toinen uusintatentti Moodlessa to 25.02.2021 klo 17:00-20:00

Opettaja/Tutori: KT Kimmo Kontio

Kirjallisuus

Sovitaan kurssin alussa.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.