Koulutusjärjestelmät I

Koodi: ay411007A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella suomalaista koulutusjärjestelmää sen historiallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa
 • ymmärtää vertailevan koulutusjärjestelmätarkastelun näkökulman ja osaa käyttää siihen liittyvää käsitteellistä välineistöä

Ydinsisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana Eurooppalaista koulutusjärjestelmää, EU:n koulutuspolitiikkaa sekä maailmanlaajuisia koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, sekä koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1

Suoritustapa

 • Verkkoseminaari (18t), itsenäistä työskentelyä (117t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

  • Kurssiaika: 27.01.-29.03.2020
  • - Verkkoseminaari Moodlessa maanantaisin ja lauantaisin ma 27.01. - la 29.02.2020 välisenä aikana
  • - Seminaarityön ohjeistus ja tehtävänanto Moodlessa ma 09.03.2020
  • - Seminaarityön palautus Moodleen su 29.03.2020 mennessä

Opettaja KT Pauliina Rautio

Tutor Ilona Hakalin (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Kirjallisuus

Ajankohtaiset koulutusjärjestelmiä käsittelevät suomen- ja englanninkieliset tieteelliset artikkelit tai tieteellisten teosten luvut.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.