Koulutusjärjestelmät I

Koodi: ay411007A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella suomalaista koulutusjärjestelmää sen historiallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa
 • ymmärtää vertailevan koulutusjärjestelmätarkastelun näkökulman ja osaa käyttää siihen liittyvää käsitteellistä välineistöä

Ydinsisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana Eurooppalaista koulutusjärjestelmää, EU:n koulutuspolitiikkaa sekä maailmanlaajuisia koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, sekä koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1

Suoritustapa

 • Verkkoseminaari (18t), itsenäistä työskentelyä (117t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

  • Kurssiaika: 25.01.-28.03.2021
  • Verkkoseminaari Moodlessa maanantaisin ja lauantaisin ma 25.01. - la 27.02.2021 välisenä aikana
  • Seminaarityön ohjeistus ja tehtävänanto Moodlessa ma 08.03.2021
  • Seminaarityön palautus Moodleen su 28.03.2021 mennessä

Opettaja KT Teemu Hanhela

Tutor Ilona Hakalin (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Kirjallisuus

Ajankohtaiset koulutusjärjestelmiä käsittelevät suomen- ja englanninkieliset tieteelliset artikkelit tai tieteellisten teosten luvut.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.