Koulutusjärjestelmät

Koodi: ay411007A

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana kansallisia ja kansainvälisiä koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Edeltävät opinnot

Suoritustapa

Opetuksen aika ja paikka 

Kurssiaika: ke 15.01.2025 – su 16.03.2025

Opettaja: Henri Pettersson

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin 

Kirjallisuus

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut