Koulutusjärjestelmät I

Koodi: ay411007A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella suomalaista koulutusjärjestelmää sen historiallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa

 • ymmärtää vertailevan koulutusjärjestelmätarkastelun näkökulman ja osaa käyttää siihen liittyvää käsitteellistä välineistöä

Ydinsisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana Eurooppalaista koulutusjärjestelmää, EU:n koulutuspolitiikkaa sekä maailmanlaajuisia koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, sekä koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1

Suoritustapa

 • Verkkoseminaari (18t), itsenäistä työskentelyä (117t) sisältäen tallennetut luennot.

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka (HUOM: Pieniä muutoksia!)

 • Kurssiaika: 18.01.-28.03.2021

 • Luennot videotallenteina (4t), katsottavissa itsenäisesti ti 05.01. - la 27.02.2021 välisenä aikana.

 • Verkkoseminaari Moodlessa ma 18.01. - pe 19.02.2021 välisenä aikana:

  • 1. viikkotehtävä ma 18.01. - pe 22.01.2021

  • 2. viikkotehtävä ma 01.02. - pe 05.02.2021

  • 3. viikkotehtävä ma 08.02. - pe 12.02.2021

  • 4. viikkotehtävä ma 15.02. - pe 19.02.2021

  • Tehtävien koonti ja esitelmät Zoom-online-seminaarina:

   • ti 23.02.2021 klo 17-19 ja

   • ke 24.02.2021 klo 17-19

 • Seminaarityön palautus Moodleen su 28.03.2021 mennessä.

Opettaja KT Teemu Hanhela

Tutor Ilona Hakalin (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Kirjallisuus

Ajankohtaiset koulutusjärjestelmiä käsittelevät suomen- ja englanninkieliset tieteelliset artikkelit tai tieteellisten teosten luvut.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.