Korvaamisesta

Kasvatustieteen opintojen hyväksilukeminen

Kasvatustieteen perus- ja aineopintoja voi korvata aikaisemmin suoritetuilla vastaavan tasoisilla ja sisältöisillä yliopistollisilla kasvatustieteellisisllä kursseilla.

ks. yleisohje Avoimen yliopiston sivulla.

Suoritettujen yksittäisten kurssien täytyy olla 5 vuotta nuorempia ja opintokokonaisuuksien 10 vuotta.Tätä vanhempia täytyy päivittää erikseen sovittavalla tavalla. Huomaa myös, että aineopintojen edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot 15ov tai 25op. Jos perusopintosi ovat suppeammat tai niistä on alempi arvosana, niitä täytyy täydentää. Samoin yksittäisen hyväksiluettavan perusopintokurssin arvosana täytyy olla vähintään hyvin tiedoin (3) tai hyväksytty.

Siis ole suoraan yhteydessä perusopintojen osalta yliopistonlehtori Veli-Matti Ulviseen ja aineopintojen osalta professori Katariina Holmaan (etunimi.sukunimi at oulu.fi) ja keskustelun pohjalta täytä em. sivulta löytyvä AHOT-hakemus.