Opintojen hyväksilukeminen

Kasvatustieteen opintojen hyväksilukeminen

Kasvatustieteen perus- ja aineopintoja voi korvata (hyväksilukea osaamisen tunnustamisen kautta) aikaisemmin suoritetuilla vastaavan tasoisilla ja sisältöisillä yliopistollisilla kasvatustieteellisillä kursseilla (ks. Osaamisen tunnustamisen linjaukset Oulun yliopistossa).

Suoritettujen yksittäisten kurssien täytyy olla 10 vuotta nuorempia. Tätä vanhemmat täytyy suorittaa uudelleen tai vähintään päivittää erikseen sovittavalla tavalla. Huomaa myös, että Kasvatustieteen aineopintojen edellytyksenä on hyvin tiedoin (vähintään arvosana 3/5 tai hyväksytty) suoritetut perusopinnot, 15 ov tai 25 op. Jos perusopintosi ovat suppeammat tai niistä on alempi arvosana, niitä täytyy täydentää. Samoin yksittäisen hyväksiluettavan perusopintokurssin arvosanan täytyy olla vähintään hyvät tiedot (3/5 tai hyväksytty).

Katso Avoimen yliopiston opiskeluohjeet-sivulla olevan väliotsikon Opintojen aloittaminen, käyttäjätunnus, osaamisen tunnustaminen alimpana oleva kohta Osaamisen tunnustaminen ja ole sitten yhteydessä perusopintojen osalta yliopistonlehtori Veli-Matti Ulviseen (etunimi.sukunimi@oulu.fi) ja aineopintojen osalta professori Katariina Holmaan (etunimi.sukunimi@oulu.fi). Heidän kanssaan käydyn keskustelun pohjalta hae osaamisen tunnustamista Peppi-järjestelmässä. Katso opiskelijan Peppi-ohjeet osaamisen tunnustamisen hakemuksen tekemiseen.

Jos kyse on yksittäisestä kurssista ja tiedät, mitä meidän tarjoamaamme kurssia aiempi suorituksesi lähinnä vastaa, ole ensin yhteydessä kyseisen kurssin vastuuopettajaan.