Korvaamisesta

Kasvatustieteen opintojen hyväksilukeminen

Kasvatustieteen perus- ja aineopintoja voi korvata aikaisemmin suoritetuilla vastaavan tasoisilla ja sisältöisillä yliopistollisilla kasvatustieteellisisllä kursseilla.

Suoritettujen yksittäisten kurssien täytyy olla 10 vuotta nuorempia. Tätä vanhemmat täytyy suorittaa uudelleen tai vähintään päivittää erikseen sovittavalla tavalla. Huomaa myös, että aineopintojen edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot 15ov tai 25op. Jos perusopintosi ovat suppeammat tai niistä on alempi arvosana, niitä täytyy täydentää. Samoin yksittäisen hyväksiluettavan perusopintokurssin arvosana täytyy olla vähintään hyvin tiedoin (3) tai hyväksytty.

Katso sivulta https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/opintojen_aloittaminen alimpana oleva kohta Opintojen hyväksilukeminen ja ole sitten suoraan yhteydessä perusopintojen osalta yliopistonlehtori Veli-Matti Ulviseen ja aineopintojen osalta professori Katariina Holmaan (etunimi.sukunimi at oulu.fi). Heidän kanssaan käydyn keskustelun pohjalta täytä em. sivulta löytyvä AHOT-hakemus.

Jos kyse on yksittäisestä kurssista ja tiedät, mitä meidän tarjoamaamme kurssia suorituksesi lähinnä vastaa, voit olla myös yhteydessä ko. kurssin opettajaan.