2 Kasvatustiede aineopinnot 35op

Laajuus: 35op

Koodi: ayA250505

(info)

Huom. Ennen aineopintoja täytyy suorittaa perusopinnot (hyvin tiedoin, eli vähintään arvosanalla 3/5 tai hyväksytty).

Jos olet tehnyt perusopinnot muualle kuin Oulun yliopistoon, toimita kopio todistuksesta avoimen yliopiston toimistoon (avoin.yliopisto@oulu.fi).

Jos perusopinnot ovat yli 10 vuotta vanhat tai suppeammat kuin 15ov/25op, niin ks. hyväksilukemisesta.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Opinnot tulee aloittaa Kasvatus- ja sivisteoria 1 ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet -kursseilla ja lopettaa Proseminaari -kurssiin.

Katso KAJO -opintojen esittelyvideo.