Keskeytyneen 10 op:n AMOK-kokonaisuuden jatkaminen loppuun

Jos olet aloittanut AMOK 10 op kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen vanhan opetussuunnitelman aikana ja se on jäänyt kesken, voit suorittaa kokonaisuuden loppuun tilanteestasi riippuen seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1) Jos olet suorittanut vain Kasvatustieteen peruskurssin luento-osan (2 op):

2) Jos olet suorittanut sekä Kasvatustieteen peruskurssin luento-osan (2 op) että yhden 4 op:n kurssin (Kasvatuspsykologia tai Kasvatussosiologia):

Muissa tapauksissa täytyy sopia täydennys erikseen. 

Ota tarvittaessa yhteyttä: avoin.yliopisto@oulu.fi