Keskeytyneen 10 op:n AMOK-kokonaisuuden jatkaminen loppuun

Jos olet aloittanut AMOK 10 op kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen vanhan opetussuunnitelman aikana ja se on jäänyt kesken, voit suorittaa kokonaisuuden loppuun tilanteestasi riippuen seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1) Jos olet suorittanut vain 2 op peruskurssin luento-osion:

2) Jos olet suorittanut sekä 2 op peruskurssin luento-osion että yhden 4 op:n kurssin (Kasvatuspsykologia tai Kasvatussosiologia):

Muissa tapauksissa täytyy sopia täydennys erikseen. 

Ota tarvittaessa yhteyttä: Koordinaattori Kirsi Mäntykivi (etunimi.sukunimi@oulu.fi).