Keskeytyneen AMOK 10op kokonaisuuden jatkaminen loppuun

Jos olet aloittanut AMOK 10op kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen vanhan opetussuunnitelman aikana ja se on jäänyt kesken, voit suorittaa kokonaisuuden loppuun tilanteestasi riippuen seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1) Jos olet suorittanut vain 2op peruskurssin luento-osion:

  • Suoritus täytyy täydentää vastaamaan uuden OPS:n mukaista 5op kurssia Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena. Tämä voi tapahtua tekemällä SEKÄ A: 1op essee- täydennys ja ETTÄ lisäksi B: joko osallistumalla meneillään olevan kurssin seminaariosioon 2op tai tekemällä vanhaa kirjaosiota vastaava suoritus verkkotenttinä tai esseenä. Molemmista on sovittava kurssin opettajan kanssa.
  • Lisäksi suoritetaan toinen puuttuva kurssi (nykyisessä OPS:ssa Kasvu, kehitys ja oppiminen 5op - entinen kasvatuspsykologia).

2) Jos olet suorittanut sekä 2op peruskurssin luento-osion että yhden 4op kurssin (kasvatuspsykologia tai kasvatussosiologia):

Muissa tapauksissa täytyy sopia täydennys erikseen. Ota tarvittaessa yhteyttä: eetu.pikkarainen@oulu.fi.