Kasvatus- ja sivistysteoria I

Huom: Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa tällä (ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet) kurssilla.

Koodi: ay411004A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteet ja -käsitteet, sekä
 • tunnistaa niiden vaikutuksen modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellis-teoreettiseen rakentumiseen.
 • on omaksunut käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.

Ydinsisältö

 • Kurssilla perehdytään modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin, sekä
 • tarkastellaan niiden vaikutusta modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellisteoreettiseen rakentumiseen.
 • Lisäksi pyritään omaksumaan käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.

Suoritustapa

 • Luentoa (22t), itsenäistä työskentelyä (113t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 03.09.-11.10.2020
 • Luennot: to 03.09., pe 04.09. ke 09.09., ma 14.09., ti 15.09.2020 klo 17-21, Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt35/
 • Kurssiesseen palautus Moodleen su 11.10.2020 mennessä

Opettaja: Ari Kivelä

Tutor: Johanna Linnilä

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Mollenhauer, K. (2014). Forgotten Connections: On Culture and Upbringing.
 • kaksi seuraavista:
   • Siljander, P. (toim.) (1997). Kasvatus ja sosialisaatio.
   • Siljander, P. (toim.) (2000). Kasvatus ja sivistys.
   • Kivelä, A. & Sutinen A. (toim.). 2009. Teoria ja traditio

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.