Kasvatus- ja sivistysteoria

Huom! Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa tällä kurssilla.

Koodi: ay411004A

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Suoritustapa  

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: to 29.08.2024 – su 06.10.2024  

Johdantoluennon etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/69064248883

Opettaja: KT Ari Kivelä

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Johanna Linnilä 

Kirjallisuus

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut