10 op:n perusopinnot AMOK-opiskelijoille

Kasvatustieteen avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa myös ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluvat vähintään 10 op:n laajuiset kasvatustieteelliset perusopinnot (ks. Oulun AMOK:n opetussuunnitelma).

Kasvatustieteen 10 op:n perusopinnot koostuvat normaalin Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op) seuraavista osista:

Huomaathan, että suoritettuasi nämä 10 op:n opinnot voit jatkaa kasvatustieteen opiskelua normaalisti Avoimen yliopiston kautta ja suorittaa koko Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op) ja halutessasi lisäksi sen jälkeen Kasvatustieteen aineopintokokonaisuuden (35 op).

Mikäli olet aloittanut 10 op:n opinnot edellisen opetussuunnitelman mukaisesti (ennen syksyä 2017; 2 op + 4 op + 4 op), niin löydät OPS muutos 2017-sivuilta ohjeita sen täydentämisestä ja jatkamisesta.