10op perusopinnot AMOK:n opiskelijoille

Kasvatustieteen avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa myös ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluvat vähintään 10op laajuiset kasvatustieteelliset perusopinnot (ks. Oulun AMOK:n opetussuunnitelma).

Kasvatustieteen 10op perusopinnot koostuvat normaalin 25op perusopintokokonaisuuden seuraavista osista:

Kokonaisuutta pääsee vapaasti opiskelemaan ilmoittautumalla noihin syksyisin järjestettäviin kursseihin joko lähi- tai etäopintoina.

Lisäksi yhteistyössä Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa järjestetään erillisiä ko. koulutuksessa jo oleville opiskelijoille suunnattuja toteutuksia, joissa on hyvin rajoitettu ryhmäkoko.

Huomaathan, että suoritettuasi 10op kokonaisuuden (tai osan siitä) voit jatkaa kasvatustieteen opiskelua normaalisti avoimen yliopiston kautta ja suorttaa koko 25op perusopintokokonaisuuden ja halutessasi vaikka vielä 35op aineopintokokonaisuuden lisäksi.

Mikäli olet aloittanut 10op opinnot edellisen opetussuunnitelman mukaisesti (ennen syksyä 2017, 2op + 4op + 4op), niin löydät sivulta OPS muutos 2017 ohjeita sen täydentämisestä ja jatkamisesta.