10 op:n perusopinnot AMOK-opiskelijoille

Kasvatustieteen avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa myös ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluvat vähintään 10 op:n laajuiset kasvatustieteelliset perusopinnot (ks. Oulun AMOK:n opetussuunnitelma).

Kasvatustieteen 10 op:n perusopinnot koostuvat normaalin 25 op:n perusopintokokonaisuuden seuraavista osista:

Näitä opintoja pääsee suorittamaan ilmoittautumalla noihin syksyisin järjestettäviin kursseihin joko lähi- tai etäopintoina.

Lisäksi yhteistyössä Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa järjestetään erillisiä, ko. koulutuksessa jo oleville opiskelijoille suunnattuja toteutuksia, joissa on hyvin rajoitettu ryhmäkoko.

Huomaathan, että suoritettuasi 10 op:n kokonaisuuden (tai osan siitä) voit jatkaa kasvatustieteen opiskelua normaalisti Avoimen yliopiston kautta ja suorttaa koko 25 op:n perusopintokokonaisuuden ja halutessasi lisäksi sen jälkeen 35 op:n aineopintokokonaisuuden.

Mikäli olet aloittanut 10 op:n opinnot edellisen opetussuunnitelman mukaisesti (ennen syksyä 2017; 2 op + 4 op + 4 op), niin löydät OPS muutos 2017-sivuilta ohjeita sen täydentämisestä ja jatkamisesta.