OPS muutos 2017

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan Avoimessa yliopistossa syksystä 2017 lähtien. Edellisen opetussuunnitelman viimeisimmät kurssikuvaukset löytyvät Kasvatustieteen perusopintojen osalta täältä ja Kasvatustieteen aineopintojen osalta täältä.

Tällä sivulla kuvataan pääpiirteissään, mitä muutos pitää sisällään kasvatustieteen perus- ja aineopintojen osalta.

Aiemmin aloitettujen opintokokonaisuuksien täydentäminen

Tämän sivun alasivuilla on tarkemmin esitetty yleisimpien täydennystapausten menettelytavat, löydät oikeat kohdat tämän sivun vasemmalla olevista linkeistä. Yksinkertainen perussääntö vanhan opetussuunnitelmaan mukaan aloitetun, mutta kesken jääneen opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseksi on, että 4 op:n kurssisuoritukset täytyy täydentää 5 op:n laajuisiksi, ja puuttuvat tai niitä lähinnä vastaavat kurssit täytyy suorittaa, ja näin saada opintokokonaisuuden opintopistemäärä täyteen (25 tai 35 op). Huomaa, että kaikista alla kuvatuista vanhojen suoritusten 1 op:n täydentävistä suorituksista täytyy etukäteen sopia kurssin vastuuopettajan kanssa.

Opintomaksu on 15 € / 1 op. 

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Kurssien nimet ja laajuudet muuttuvat opetussuunnitelmamuutoksessa ja yksi kurssi poistui kokonaan. Kaikki kurssit muuttuivat laajuudeltaan 5 op:ksi. Pedagoginen tutkimusseminaari poistui ja vastaavasti viiteen jäljelle jäävään kurssiin lisättiin kuhunkin 1 op:n verran seminaarimaista työskentelyä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu uuden ja vanhan opetussuunnitelman kurssien vastaavuudet:

Uusi OPS 2017 // Vanha OPS

Menettely yksittäisten vanhan opetussuunnitelman mukaisten 4 op:n suoritusten täydentämiseksi 5 op:n laajuisiksi on kuvattu täällä.

Pedagogisen tutkimusseminaarin korvaava esseesuoritus on kuvattu täällä.

Kasvatustieteen aineopinnot, 35 op

Kurssien nimet ja sisällöt ovat pysyneet suunnilleen samoina, mutta kaikkien kurssien laajuudet muuttuvat 5 op:ksi. Menettely yksittäisten vanhan opetussuunnitelman mukaisten 4 op:n suoritusten täydentämiseksi 5 op:n laajuisiksi on kuvattu täällä.

AMOK 10 op:n opinnot

Uudessa opetussuunnitelmassa kokonaisuus koostuu pääsääntöisesti Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op) kahdesta ensimmäisestä kurssista.