Tervetuloa KAJO-opintoihin

Kasvatustieteen joustavat monimuoto-opinnot Oulun Avoimessa yliopistossa

Mikäli vastaat joihinkin edellä olevista kysymyksistä myönteisesti, Sinun kannattaa harkita kasvatustieteen perusopintoja.

Uudistetut kasvatustieteen monimuoto-perusopinnot Oulun Avoimessa yliopistossa

Olemme kehittäneet kasvatustieteen perusopintoja sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti.

Opinnot perustuvat Oulun yliopiston kasvatustieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen, jotka valtakunnallisesti tunnetaan teoreettisesti erittäin korkeatasoisina. Opinnot vastaavat sisällöllisesti yliopiston kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opintoja ja voit lukea ne täysimääräisesti hyväksesi yliopisto-opintoihin. Voit hyödyntää Oulun Avoimen yliopiston opintoja pyrkiäksesi yliopistoon erityisen Avoimen yliopiston väylän kautta, ja opiskelu antaa sinulle myös arvokkaita valmiuksia menestyä yliopisto- ja muissa opinnoissasi eri aloilla.

Kasvatustiede on äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimusalue. Kasvatus vaikuttaa meihin kaikkiin – olemme kaikki kasvatuksen tulosta. Kasvatukseen taas vaikuttaa historia, kulttuuri, talous, yhteiskunta, psykologiset ja biologiset seikat, yksilöiden erilaisuus jne. Kasvatusalan moninaisuuden hallitseminen ajatuksellisesti ja tiedollisesti on erittäin haastavaa, mutta myös välttämätöntä, jotta osaisimme toimia järkevästi kasvattajina ja ymmärtää kasvatustieteellisten ja muiden tämän alan tutkimustulosten merkitystä.

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot on suunniteltu niin, että ne sopisivat Sinulle mahdollisimman hyvin erityisesti, vaikka

Opiskeluasi tuetaan: Opetus Oulun ulkopuolella järjestetään paikallisten yhteistyöoppilaitosten – oppimiskeskusten – kautta. Näissä sinun tukenasi on paikallinen opiskelijaryhmä ja oppilaitoksen opinto-ohjauksellinen asiantuntemus. Opiskelijaryhmiä on mm. Kuusamossa, Ylivieskassa ja Raahessa ja oppimiskeskuksina ovat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toimipisteet näillä paikkakunnilla. Tarpeen mukaan oppimiskeskuksia voidaan perustaa lisää. On myös mahdollista, että opiskelet omatoimisesti oppimiskeskuspaikkakuntien ulkopuolella – tämä vaatii ehkä hieman suurempaa aktiivisuutta itseltäsi ja parempia opiskelutaitoja tai enemmän opiskelukokemusta. Mikäli ilmoittaudut opintoihin yhteistyöoppilaitoksen kautta, saat myös tueksesi verkkotutorin, joka on oppisisällön asiantuntija ja auttaa kurssitehtävien tekemisessä.

Opetuksesta vastaavat yliopiston tutkijaopettajat, joiden tukena toimivat kurssitutorit. Opettajat pitävät luentoja etäyhteyden välityksellä, eli voi seurata niitä paikan päällä tai oppimiskeskuksessa tai kotoa käsin. Opetuksessa ja opiskelussa hyödynnetään internet-pohjaisia työkaluja, joiden käyttöön tarvitset vain tietokoneen ja laajakaistayhteyden internetiin. Käytössäsi on korkeatasoista oppimateriaalia, jota olemme tuottaneet näitä opintoja varten.

Opinnoista on pyritty tekemään mahdollisimman joustavia ja sujuvia. Opinnot on suunniteltu niin, että voit aloittaa ne syksyllä ja saada opintokokonaisuuden valmiiksi keväällä ennen oppilaitosten hakuaikoja. Voit myös aloittaa opinnot joustavasti muuhun aikaa vuodesta ja saada ne valmiiksi esim. 1,5–2 vuodessa. Opinto-oikeus myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan, mutta voit haka sille tarvittaessa jatkoa.

Opintoja kehitetään jatkuvasti ja opiskelijoilta kerätään palautetta, joka otetaan mahdollisimman nopeasti huomioon. Käytämme ajanmukaisia, tehokkaita ja käteviä opetus- ja opiskelumenetelmiä.


Lisätietoja: avoin.yliopisto@oulu.fi