Kasvatustiede perusopinnot 25op

Koodi: ayA250504

Laajuus: 25op

Katso yleistiedot kasvatieteen avoimista opinnoista sivuston etusivulta.

Osaamistavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Ajoitus

Kasvatustieteen avoimet perusopinnot on ajoitettu siten, että ne on mahdollista saada suoritettua myös työn ohessa opiskellen. Opinnot alkavat syyskuun alussa ja päättyvät toukokuun lopussa. Kunkin yksittäisen kurssin likimääräinen ajoitus (ns. kurssiaika) on mainittu alla kohdassa Sisältö jokaisen kurssin kohdalla. Pääsääntöisesti jokainen kurssi suoritetaan kurssiajan puitteissa. Joustava ajoitusmalli mahdollistaa kokonaisuuden aloittamisen myös muulloin kun syksyn alussa ja kokonaisuuden jakamisen useammalle lukuvuodelle. Kokonaisuus on aina aloitettava kurssilla Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, jonka voi suorittaa myös kurssiajan ulkopuolella omatoimisesti opiskellen ja jonka sisällöt on hallittava ennen uuden kurssin aloittamista. Lisäksi keväällä korkeakoulujen opiskelijahakuihin osallistuville pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa viimeinen kurssi Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät nopeutetusti.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista eli kursseista (nimistä on linkki kurssikuvaukseen):

HUOM: Opinnot tulee aloittaa Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssilla. (Tämän kurssin ei tarvitse olla loppuun asti suoritettu ennen seuraavan kurssin aloittamista!)

Katso KAJO -opintojen esittelyvideo

Ajantasaisimmat aikataulut löytyvät kootusti opintojen kalenterista: http://51.fi/aykt25-35

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.