Kasvatustiede perusopinnot 25op

Koodi: ayA250504

Laajuus: 25op

Katso yleistiedot opinnoista sivuston etusivulta.

Osaamistavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

HUOM: Opinnot tulee aloittaa Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssilla. (Tämän kurssin ei tarvitse olla loppuun asti suoritettu ennen seuraavan kurssin aloittamista!)

Katso KAJO -opintojen esittelyvideo

Ajantasaisimmat aikataulut löytyvät kootusti opintojen kalenterista: http://51.fi/aykt25-35

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.