Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin

Huom: katso informaatiotilaisuuksien ajat ja paikat sivulta Lukuvuosi 2023–2024 aloitusinfot ja -tuki.
Ilmoittautuminen Kasvatustieteen avoimiin perus- ja aineopintoihin alkaa tiistaina 08.08.2023.

KAJO-opintoihin ilmoittautumisessa on valittavana useampia vaihtoehtoja. Ensimmäinen valinta perus- ja aineopintojen välillä on helppo: opinnot aloitetaan Kasvatustieteen perusopinnoista ja niiden jälkeen voi jatkaa Kasvatustieteen aineopintoihin. Alla on selvitetty vähän hankalammat valinnat. 

Lue alla oleva kuvaus vaihtoehdoista ja valitse sitten, mihin tämän sivun alasivuilla kuvattuun oppilaitokseen haluat ilmoittautua.

Tärkeintä on, että ilmoittaudut riittävän ajoissa ennen opintojen alkua! Oulun yliopiston käyttäjätunnusten luominen ymt. saattavat pahimmillaan viedä useita päiviä tai jopa viikon.

Muista, että ilmoittautuminen on sitova ja mahdolliset peruutukset täytyy tehdä kirjallisesti ennen kurssin alkua (ks. Avoimen yliopiston maksu- ja perumisehdot).  Myös yhteistyöoppilaitoksilla voi olla erilaisia ilmoittautumiseen liittyviä ehtoja.

1. Ohjatut verkko-opinnot vai omatoimiset monimuoto-opinnot?

KAJO-opinnot ovat periaatteessa paikasta riippumattomia kaikille opiskelijoille. Luennoille voi osallistua paikanpäällä tai etäyhteydellä ja lisäksi ne ovat kerrattavissa tallenteina. Tentit ja muut opiskelutehtävät ja suoritukset tapahtuvat perus- ja aineopinnoissa pääasiassa Moodle-opiskeluympäristössä. Silti voit opiskella etä- tai lähiopiskelijana ja ohjatusti tai omatoimisesti: Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

a) Ohjatut verkko-opinnot

(Katso tarkemmin sivu Ohjatut verkko-opinnot!)

KAJO-opintoja toteutetaan yhteistyössä lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toimivien vapaan sivistystyön oppilaitosten (oppimiskeskusten) kanssa alueellisena sivistystoimintana. Nämä oppilaitokset tarjoavat alueellaan asuville opiskelijoille paikallista tukea opintoihin, kuten neuvontaa ja ohjausta, sekä materiaalista tukea, kuten opiskelutiloja esim. ryhmätoimintaan, teknistä apua etäyhteyksiin ja tietokoneen käyttömahdollisuuksia ja apua kurssikirjojen saatavuuteen. Kaikkein tärkein asia oppimiskeskusten toiminnassa on kuitenkin se, että ne mahdollistavat verkkotutorien toiminnan etäopiskelijoiden opiskelun tueksi verkko-opiskeluun. Etäopiskelijan opintomaksuun sisältyykin myös tutorointikustannuksia.

Ohjattuihin verkko-opintoihin ilmoittaudutaan johonkin itseäsi lähinnä olevaan (tai jollakin muulla perusteella opiskelijan valitsemaan) yhteistyöoppilaitokseen. Mukana  yhteistyöoppilaitoksista  on tällä hetkellä Kainuun kesäyliopisto jonka  edellä olevilta sivuilta löydät tätä lukuvuotta koskevat yhteys-, ilmoittautumis- ja hintatiedot.

Huomaa, että ilmoittautumismenettely on kaksivaiheinen: ilmoittaudut ensin omaan opistoon ja maksat opintomaksun, jonka jälkeen saat ennen opintojen alkamista Oulun Avoimelta yliopistolta opiskelijakirjeen sähköpostiisi, jossa kerrotaan opintojen aloittamisesta (jos viestiä ei kuulu, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio tai laita viestiä osoitteeseen avoin.yliopisto@oulu.fi). Yhteistyöoppilaistosten kanssa yhteistyössä toteutettavissa opinnoissa myös yhteistyöoppilaitos informoi opiskelijoita opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännöistä.

b) Omatoimiset monimuoto-opinnot

Omatoimisia monimuoto-opintoja kutsuttiin aikaisemmin lähiopinnoiksi, koska ne on alunperin suunnitelut Oulussa asuvalla opiskelijalle, joka voi osallistua luennoille paikan päällä. Lähiosallistuminen ei kuitenkaan nykyään ole välttämätöntä, mutta huomaa, että näihin opintoihin ei sisälly verkkotutorin tukea. Muuten opintojen tehtävät, sisällöt ja materiaalit ovat samat. Näihin opintoihin ilmoittaudutaan suoraan Oulun Avoimeen yliopistoon.  Huomaa, että joudut samalla maksamaan opintomaksun verkkopankin kautta kun ilmoittaudut. 

2. Kokonaisuuteen ja kursseihin ilmoittautuminen

Jos haluat suorittaa koko perus- tai aineopintokokonaisuuden yhden lukuvuoden aikana, sinun täytyy ilmoittautua syksyn alussa koko opintokokonaisuuteen kerrallaan. Jos taas aloitat kesken lukuvuoden tai muuten haluat toteuttaa joustavaa aikataulua – tai sinulla on jäänyt jokin kurssi rästiin aiemmilta lukuvuosilta, niin sinun täytyy ilmoittautua valitsemiisi yksittäisiin kursseihin (opintojaksoihin). Huomaa, että yksittäisiin kursseihin ilmoittautuminen on jonkin verran kalliimpaa kuin kokonaisuuteen ilmoittautuminen. Jos olet ilmoittautunut johonkin kurssiin ja haluat sitten myöhemmin ilmoittautua toisiin, niin ota yhteyttä siihen opistoon tai toimistoon, johon alunperin olit ilmoittautunut ja ilmoita lisäyksistä sinne (tai toimi kyseisen oppilaitoksen ilmoittautumisohjeiden mukaan). Koska ilmoittautumisen on sitova ja opintomaksuja ei palauteta, pyri ilmoittautumaan vain niihin kursseihin ja kokonaisuuksiin, joihin voit varmuudella osallistua..

 Opintomaksut ja opinto-oikeus

Joudut maksamaan kustakin kurssista tai kokonaisuudesta toteuttajan tai yhteistyöoppilaitoksen määrittämät opintomaksut. Maksaminen antaa sinulle opinto-oikeuden kyseisiin kohteisiin sille toteutusajalla, mikä kurssin ohjelmassa on mainittu (käytännössä opinto-oikeus myönnetään jatkumaan jonkin verran pitempään). Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiselle lukuvuodelle. Verkkotyöskentelyssä tarvittava opiskelijatunnus on käyttökelpoinen vain kun opinto-oikeus on voimassa. Jo maksettuja opintomaksuja ei pääsääntöisesti voida palauttaa. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ennen opetuksen alkua.