Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin

ALASIVUT JA LUKUVUODEN 2020-2021 TIEDOT TÄYDENTYVÄT SYKSYYN MENNESSÄ!!!

(Huom: katso informaatio- ja ilmoittautumistilaisuuksien ajat ja paikat sivulta Lukuvuosi 2020-2021 aloitusinfot ja -tuki.)

KAJO-opintoihin ilmoittautumisessa on valittavana useampia vaihtoehtoja. Ensimmäinen valinta perus- ja aineopintojen välillä on helppo: opinnot aloitetaan perusopinnoista ja niiden jälkeen voi jatkaa aineopintoihin. Alla on selvitetty vähän hankalammat valinnat.

Lue alla oleva kuvaus vaihtoehdoista ja valitse sitten, mihin tämän sivun alasivuilla kuvattuun oppilaitokseen haluat ilmoittautua.

Tärkeintä on, että yrität ilmoittautua riittävän ajoissa ennen opintojen alkua! Verkkotunnusten luominen ym. saattaa pahimmillaan viedä useita päiviä tai jopa viikon.

Muista, että ilmoittautuminen on sitova ja mahdolliset peruutukset täytyy tehdä kirjallisesti ennen kurssin alkua. Ks. avoimen yliopiston maksu- ja perumisehdot (Yhteistyöoppilaitoksilla voi olla tiukempiakin tai erilaisia ehtoja.)

1. Ohjatut verkko-opinnot vai omatoimiset monimuoto-opinnot?

KAJO-opinnot ovat periaatteessa paikasta riippumattomia kaikille opiskelijoille. Luennoille voi osallistua paikanpäällä tai etäyhteydellä ja lisäksi ne ovat kerrattavissa tallenteina. Tentit ja muut opiskelutehtävät ja suoritukset tapahtuvat perusopinnoissa kokonaan ja aineopinnoissa pääosin verkko-opiskeluympäristössä. Silti voit opiskella etä- tai lähiopiskelijana ja ohjatusta tai omatoimisesti: Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

a) Ohjatut verkko-opinnot

(Katso tarkemmin sivu Ohjatut verkko-opinnot!)

KAJO-opintoja toteutetaan yhteistyössä lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toimivien vapaan sivistystyön oppilaitosten (oppimiskeskusten) kanssa alueellisena sivistystoimintana. Nämä oppilaitokset tarjoavat alueellaan asuville opiskelijoille paikallista tukea opintoihin kuten neuvontaa ja ohjausta sekä materiaalista tukea kuten opiskelutiloja esim. ryhmätoimintaan, teknistä apua etäyhteyksiin ja tiekoneen käyttömahdollisuuksia ja apua kurssikirjojen saatavuuteen. Kaikkein tärkein asia oppimiskeskusten toiminnassa on kuitenkin se, että ne mahdollistavat verkkotutorien toiminnan etäopiskelijoiden opiskelun tueksi verkko-opiskeluun.Etäopiskelijan opintomaksu koostuukin pääosin tutorointikustannuksista.

Ohjattuihin verkko-opintoihin ilmoittaudutaan johonkin itseäsi lähinnä olevaan (tai jollakin muulla perusteella valitsemaasi) yhteistyöoppilaitokseen. Mukana olevia opistoja ovat yleensä olleet mm. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Raahen, Ylivieskan ja Pyhäjärven toimipaikat sekä Kiuruveden ja Pudasjärven kansalaisopistot. Löydät tarkemmat tätä lukuvuotta koskevat yhteys-, ilmoittautumis- ja hintatiedot tämän sivun alasivuilta (edellä olevat linkit).

(Huomaa, että ilmoittautumismenettely on kaksivaiheinen: ilmoittaudut ensin omaan opistoon, josta saat opintomaksun maksettuasi linkin, jonka kautta sitten rekisteröidyt yliopiston järjestelmään - Muista molemmat vaiheet!)

b) Omatoimiset monimuoto-opinnot

Omatoimisia monimuoto-opintoja kutsuttiin aikaisemmin lähiopinnoiksi, koska ne on alunperin suunnitelut Oulussa asuvalla opiskelijalle, joka voi osallistua luennoille paikan päällä. Lähiosalllistuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, mutta huomaa, että näihin opintoihin ei sisälly verkkotutorin tukea. Muuten opintojen tehtävät, sisällöt ja materiaalit ovat samat. Näihin opintoihin ilmoittaudutaan suoraan Oulun avoimeen yliopistoon sähköisen ilmoittautumistoiminnon (ILPA) kautta. Ilmoittautumisaika alkaa elokuussa. Huomaa, että joudut samalla maksamaan opintomaksun verkkopankin kautta kun ilmoitaudut.

2. Kokonaisuuteen ja kursseihin ilmoittautuminen

Jos haluat suorittaa koko perus- tai aineopintokokonaisuuden yhden lukuvuoden aikana, sinun täytyy ilmoittautua syksyn alussa koko opintokokonaisuuteen kerrallaan. Jos taas aloitat kesken lukuvuoden tai muuten haluat toteuttaa joustavaa aikataulua - tai sinulla on jäänyt jokin kurssi rästiin aiemmilta lukuvuosilta, niin sinun täytyy ilmoittautua valitsemiisi yksittäisiin kursseihin (opintojaksoihin). Huomaa, että yksittäisiin kursseihin ilmoittautuminen on jonkin verran kalliimpaa kuin kokonaisuuteen. Jos olet ilmoittautunut johonkin kurssiin ja haluat sitten myöhemmin ilmoittautua toisiin, niin ota yhteyttä siihen opistoon tai toimistoon, johon alunperin olit ilmoittautunut ja ilmoita lisäyksistä sinne (tai toimi ko. oppilaitoksen ilmoittautumisohjeiden mukaan). Koska ilmoittautumisen on sitova ja opintomaksuja ei palauteta, pyri ilmoittautumaan vain niihin kursseihin ja kokonaisuuksiin, joihin voit varmuudella osallistua..

Opintomaksut ja opinto-oikeus

Joudut maksamaan kustakin kurssista tai kokonaisuudesta toteuttajan tai yhteistyöoppilaitoksen määrittämät opintomaksut (ks tämän sivun alasivut). Maksaminen antaa sinulle opinto-oikeuden kyseisiin kohteisiin sille toteutusajalla, mikä kurssin ohjelmassa on mainittu. (Käytännössä opinto-oikeus myönnetään jatkumaan jonkin verran pitempään.) Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiselle lukuvuodelle. Verkkotyöskentelyssä tarvittava opiskelijatunnus on käyttökelpoinen vain kun opinto-oikeus on voimassa. Jo maksettuja opintomaksuja ei pääsääntöisesti voida palauttaa. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ennen opetuksen alkua.