Lukuvuosi 2024–2025 aloitusinfot ja -tuki

Syksyn informaatiotilaisuudet

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuudet Oulussa (erityisesti opintojen rakenteet ja sisällöt):

Torstaina 15.08.2024 Zoom-etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/65299306344 (ks. Etäyhteysohje)

Ajantasaiset Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen aikataulut löytyvät Oulun yliopiston Kasvatustieteen avointen yliopisto-opintojen (25 op / 35 op) kalenterista.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus yhteistyöopistoille (erityisesti ohjattujen verkko-opintojen käytänteet):

Avoimen yliopiston opintoja tukeva kirjaston käyttökoulutus erityisesti uusille opiskelijoille