Opintojen nopeutettu suorittaminen keväällä 2024 yhteishaun takia

Jos olet pyrkimässä opiskelemaan kasvatustieteellisiä aloja kevään toisessa yhteishaussa (ks. Kasvatusalan valintayhteistyöverkosto), kaikissa suomenkielisissä hakukohteissa hakuaika on 13.03.2024 klo 8.00 – 27.03.2024 klo 15.00. Jos haluat liittää hakulomakkeellesi todistuksen Kasvatustieteen perus- tai aineopintokokonaisuuden suorittamisesta, niin tämä vaatinee hieman nopeampaa suorittamista kevään opinnoissa. 

HUOM! Moniin koulutuksiin Kasvatustieteen perus- tai aineopinnoilla ei ole merkitystä. Tarkista asia suunnittelemasi opiskelupaikan osalta Opintopolku.fi:stä ja/tai opiskelupaikan verkkosivuilta ja hakijapalveluista.

Yhteishaun normaalin aikataulun (13.03.2024 klo 8.00 – 27.03.2024 klo 15.00) mukaan hakemuksessa mainittujen opintosuoritusten todistukset pitää liittää hakemukseen 03.04.2024 mennessä. Kuitenkin, mikäli kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, todistus siitä tulee tallentaa hakulomakkeen liitteeksi 2.5.2024 klo 15.00 mennessä.

Muutamissa hakukohteissa, kuten Varhaiskasvatuksen opettaja, valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, syksy 2024 ja Avoimen väylä Kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) tulee olla suoritettu ja todistus liitetty hakulomakkeeseen 02.05.2024 klo 15.00 mennessä.

Huom! 

Kasvatustieteen aineopinnoissa nopeuttaminen hoidetaan lähinnä Proseminaari-kurssin sisällä.

Kasvatustieteen perusopintojen nopeutetuissa järjestelyissä, siis kahdessa viimeisessä kurssissa, on nopeutetusta aikataulusta on kysely kummankin kurssin Moodle-työtilassa, joten nopeutettuun aikatauluun ei muuten tarvitse ilmoittautua. Huolehdi kuitenkin, etteivät aikaisempien kurssien suoritukset jää roikkumaan. Nopeutetussa järjestelyssä on lähtökohtana yhteishaun aikataulu (ks. myös Avoimen yliopiston väylä) seuraavasti:


ay410087P Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit (5 op)

Nopeutettu toteutus:


ay410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (5 op)

Nopeutettu toteutus: