Opintojen nopeutettu suorittaminen keväällä -21

(HUOM. Tällä sivulla oli virheellistä tietoa, joka korjattu 8.1.21 klo 12:50 koskien 1000+ koulutuksen hakuaikaa!)

Jos olet pyrkimässä opiskelemaan kevään toisessa yhteishaussa (17.3.2021 klo 08:00 – 31.3.2021 klo 15:00) ja haluat liittää todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta hakemukseesi, niin tämä vaatii nopeutettua suorittamista kevään opinnoissa. Tänä keväänä asia koskee erityisesti 1000+ koulutukseen hakevia. (Moniin muihin koulutuksiin perusopinnoilla ei ole merkitystä. Tarkista asia omalta kohdaltasi Opintopolku.fi:stä ja suunnittelemasi opiskelupaikan verkkosivuilta ja hakijapalveluista.)

Yhteishaun normaalin aikataulun mukaan hakemuksessa mainittujen opintosuoritusten täytyy olla valmiina 31.3. mennessä (= suorituspäivämäärä) ja todistukset opinnoista voi liittää hakemuksiin 7.4. mennessä.

1000+ koulutuksessa aikataulu kuitenkin on löysempi: "Mikäli hakukelpoisuusvaatimuksissa mainittu yliopistollinen opintokokonaisuus (25 op) valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, todistus siitä toimitetaan 3.5.2021 klo 15.00 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin: hakijapalvelut@helsinki.fi." Samoin muissa koulutuksissa voi olla poikkeuksia aikataulun ym. vaatimusten suhteen.

Kasvatustieen perusopintojen nopeutuissa järjestelyissä on lähtökohtana yhteishaun perusaikataulu seuraavasti:
(Aineopinnoissa nopeuttaminen hoidetaan lähinnä Proseminaarikurssin sisällä.)

Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus -kurssi:

 • Kurssin videojohdantoluennot ja kurssikirjallisuus löytyvät kurssikuvauksen kautta: https://aykt.edu.oulu.fi/ktperusopinnot/opetus-ja-kasvatuksellinen-vuorovaikutus

 • Työtila avataan viimeistään tammikuun lopulla. (Kurssiviesti ja -avain lähetetään ilmoittautuneille automaattisesti, kun työtila on käytettävissä.)

 • Varsinaiset luennot ovat aikataulun mukaisesti 9.–11.2.

 • Nopeutettu seminaarityöskentelyosa järjestetään sitä tarvitseville seuraavasti:

  • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen su 21.02.2021 mennessä

  • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa ma 22.02. - ma 01.03.2021

 • Esseen palautus mahdollisimman pian

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät -kurssi:

  • Kurssin videojohdantoluennot ja kurssikirjallisuus löytyvät jo sitä ennen kurssikuvauksen kautta: https://aykt.edu.oulu.fi/ktperusopinnot/kasvatuksen-filosofiset-ja-eettiset-lahtokohdat-ja-paamaarat

  • Työtila avataan viimeistään helmikuun alussa. (Kurssiviesti ja -avain lähetetään ilmoittautuneille lähetetään automaattisesti, kun työtila on käytettävissä.)

  • Työtilasta löytyvät kurssin varsinaisten luentojen viimevuotiset tallenteet.

  • Nopeutettu seminaarityöskentelyosa järjestetään sitä tarvitseville seuraavasti:

   • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen su 7.3.2021 mennessä

   • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa ma 8.3. - ma 15.3.2021

   • (1000+ hakijoille voidaan järjestää myös vähän myöhäisempi seminaari.)

  • Esseen palautus viimeistään to 25.3. JOS tarvitset todistuksen 7.4. mennessä (Yhteishaun perusaikataulu)

  • Esseen palautus viimeistään 22.4. JOS tarvitset todistuksen 3.5. mennessä (1000+ haun aikataulu)