Opintojen nopeutettu suorittaminen keväällä yhteishaun takia

HUOM! Nämä tiedot tarkentuvat syyslukukauden aikana.

Jos olet pyrkimässä opiskelemaan kevään toisessa yhteishaussa tai Tuhat+ -haussa (ennakkotiedot punaisella: 13.03.2024 klo 8.00 – 27.03.2024 klo 15.00)  tai ja haluat liittää todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta hakemukseesi, niin tämä vaatii nopeutettua suorittamista kevään opinnoissa. 

HUOM! Moniin koulutuksiin perusopinnoilla ei ole merkitystä. Tarkista asia omalta kohdaltasi Opintopolku.fi:stä ja/tai suunnittelemasi opiskelupaikan verkkosivuilta ja hakijapalveluista.

Yhteishaun normaalin aikataulun mukaan hakemuksessa mainittujen opintosuoritusten täytyy olla valmiina 27.03.2024 mennessä (= suorituspäivämäärä) ja todistukset opinnoista pitää liittää hakemuksiin 03.04.2024 mennessä. Hakukohteessa Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) ja Avoimen väylän hakukohteissa on löysempi aikataulu, jossa  kasvatustieteen perusopintokokonaisuus tulee olla suoritettu ja todistus toimitettu 02.05.2024  mennessä. 

Kasvatustieteen perusopintojen nopeutuissa järjestelyissä (lähinnä kahdessa viimeisessä kurssissa – huolehdi itse, etteivät aikaisempien kurssien suoritukset jää roikkumaan!) on lähtökohtana yhteishaun aikataulu seuraavasti (aineopinnoissa nopeuttaminen hoidetaan lähinnä Proseminaari-kurssin sisällä):

HUOM! Nopeutetusta aikataulusta on kysely kummallakin alla olevalla kurssilla, joten nopeutettuun aikatauluun ei muuten tarvitse ilmoittautua.


ay410087P Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit (5 op)

Nopeutettu toteutus:


ay410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (5 op)

Nopeutettu toteutus: