Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia 

Huom! Tätä kurssia ennen tulee suorittaa tai aloittaa Kasvatus- ja sivistysteoria ja mielellään myös Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet kurssit.

Koodi: ay00AH74 (vastaava KPTK:n opintojakso: 411020A Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia)

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

Suoritustapa

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 23.10.2023 su 07.01.2024 

Opettaja/Tutor: Anna Itkonen

Kirjallisuus

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut