Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia 

Huom! Tätä kurssia ennen tulee suorittaa tai aloittaa Kasvatus- ja sivistysteoria ja mielellään myös Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet kurssit.

Koodi: ay00AH74 (vastaava KPTK:n opintojakso: 411020A Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia)

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä teoreettista ja filosofista tutkimusta asiantuntijaluentojen ja metodologisen kirjallisuuden avulla. Opintojaksolla käsitellään filosofisen tutkimuksen menetelmällisiä työkaluja (esim. käsiteanalyysi, filosofinen argumentointi, fenomenologinen reduktio …) sekä teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen relevanssia kasvatustieteelliselle tutkimukselle ja kasvatustoiminnan ymmärtämiselle.

Suoritustapa

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 21.10.2024 – su 05.01.2025

Opettaja/Tutor: Henri Huttunen

Kirjallisuus

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut