Opintojen venyminen

Jos kurssi jää kesken ...

Pääperiaatteet suoritusten vastaanottamisessa ovat:

Pyri siis suunnittelemaan ajankäyttösi etukäteen ja ilmoittautumaan opintoihin esim. joustavia ajoitusmalleja soveltaen niin, että saisit kurssit suunnitelmien mukaan suoritettua.

Kuitenkin opinnot voivat eri syistä enemmän tai vähemmän viivästyä. Miten silloin toimitaan?

Jos opintokokonaisuus jää kesken ...

Valmiit kurssisuoritukset ovat sellaisenaan voimassa viisi vuotta, sen jälkeen niitä voi joutua täydentämään tai päivittämään.

Suorittamatta jääneisiin kursseihin voit ilmoittautua normaasti tulevina lukuvuosina (kuten alunperinkin voit ilmoittautua vain tiettyihin kursseihin ks. Joustava ajoitus).

Ongelmatapauksissa älä epäröi ottaa pikaisesti yhteyttä KAJO-vastuuhenkilöihin, kurssin opettajiin tai Avoimen yliopiston toimistoon!

Katso myös Avoimen yliopiston neuvonta- ja ohjauspavelut