Opintojen venyminen

Jos kurssi jää kesken...

Pääperiaatteet suoritusten vastaanottamisessa ovat:

 • Opiskelijan on tehtävä ja palautettava vaaditut kurssitehtävä opinto-ohjelmassa esitettyjen aikojen puitteissa.
  • Tämä on tärkeä, koska a) tutor on kiinnitetty opetukseen vain kurssiajaksi ja b) opettajan täytyy päästä kurssin jälkeen keskittymään tutkimukseen ja muihin tehtäviin.
  • (Huom. opintomaksu antaa oikeuden suorittaa kurssi ohjelmassa olevien kurssiaikojen puitteissa, ks Opintomaksut ja opinto-oikeus .)
 • Opinnot on saatava valmiiksi opinto-oikeusajan puitteissa. Tämä on tärkeää maksujen ja opinto-oikeuksien seurannan kannalta ja opintopistekertymien tilastoinnin takia.

Pyri siis suunnittelemaan ajankäyttösi etukäteen ja ilmoittautumaan opintoihin esim. joustavia ajoitusmalleja soveltaen niin, että saisit kurssit suunnitelmien mukaan suoritettua.

Kuitenkin opinnot voivat eri syistä enemmän tai vähemmän viivästyä. Miten silloin toimitaan?

 1. Mikäli viivästymiseen on erityisen hyvä peruste (sairaus tms.) voidaan määräajoissa tapauksittain hieman joustaa, lähinnä opinto-oikeusajan puitteissa, jos se kurssin opettajalle sopii.
  1. (Eli heti, jos suorituksesi näyttää viivästyvän, ole yhteydessä opettajaan selvittääksesi, miten ja milloin hän voisi mahdollisesti ottaa myöhästyneen suorituksen vastaan.
  2. Aikaisemmin käytössä ollut avoimen yliopiston rästisuoritusmenettely ei ole enää käytettävissä.)
 2. Aina voit myös ilmoittautua kurssille uudestaan ja suorittaa sen sitten tulevan järjestettävän opetuksen yhteydessä.

Jos opintokokonaisuus jää kesken...

Valmiit kurssisuoritukset ovat sellaisenaan voimassa viisi vuotta, sen jälkeen niitä voi joutua täydentämään tai päivittämään.

Suorittamatta jääneisiin kursseihin voit ilmoittautua normaasti tulevina lukuvuosina (kuten alunperinkin voit ilmoittautua vain tiettyihin kursseihin ks. Joustava ajoitus).

Ongelmatapauksissa älä epäröi ottaa pikaisesti yhteyttä KAJO vastuuhenkilöihin, kurssin opettajiin tai Avoimen yliopiston toimistoon!