Joustava aikataulu

Etkö ehtinyt syksyn aloitukseen? Tai tuleeko liikaa tekemistä yhdelle talvelle? Tai haluatko edetä nopeammin?

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot on mahdollista suorittaa, paitsi tiiviisti yhden lukuvuoden aikana, myös joustavalla aikataululla (joustava ajoitusmalli).  Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuuden normaalia nopeammin esim. opiskelupaikkahakujen takia, niin katso sivu Nopeutettu suorittaminen. Tällä sivulla käsitellään vain normaalia hitaampaa tai muulloin kuin syksyllä aloitettuja opintoja.

Huomaa, että joustava aikataulu edellyttää ilmoittautumista ja opintomaksuja yksittäisiin kursseihin kokonaisuuden sijasta. Opinto-oikeuden voi saada aina vain yhdelle lukuvuodelle ja yhteen kurssitoteutukseen kerrallaan.

Joustava aikataulu voi tarkoittaa kahta asiaa:

1) Kokonaisuuden kurssit voi ajoittaa usemmalle lukuvuodelle. Tällöin on otettava huomioon kurssien suoritusjärjestys, jossa tärkeintä on, että johdantokurssit opiskellaan ensin. Kokonaisuuksittain järjestykset ovat seuraavanlaiset (huomaa, että yksittäinen kurssisuoritus periaatteessa vanhenee viidessä vuodessa, jonka jälkeen sitä mahdollisesti joutuu päivittämään):

2) Opintokokonaisuuksien opiskelun voi myös aloittaa keskellä lukuvuotta opiskelemalla ja suorittamalla perusopinnoissa Johdatus kasvatustieteen perusteisiin-kurssin ja aineopinnoissa Kasvatus- ja sivistysteoria-kurssin omatoimisesti ja itsenäisesti. Näiden johdantokurssien sisällöt tulee olla opiskeltuna, mutta kurssin loppusuorituksen ei tarvitse olla valmis, kun aloitat kurssiaikataulun mukaisen seuraavan kurssin. Seuraavana aikataulussa oleville kursseille voit ilmoittautua joko omatoimisiin tai ohjattuihin opintoihin. Huomaa, että tässä mallissa kokonaisuuden loppuun suorittaminen menee aina vähintään seuraavalle lukuvuodelle.

Tarkempia ohjeita ja esimerkkejä:

Katso myös Avoimen yliopiston neuvonta- ja ohjauspavelut