Kasvatustieteen avoimet yliopisto-opinnot

Oulun avoimen yliopiston kasvatustieteen joustavat monimuoto-opinnot - eli KAJO -opinnot

Tervetuloa KAJO (KAsvatustieteen JOustaviin) monimuoto-opintoihin!

(Lyhyt osoite tälle sivustolle: https://aykt.edu.oulu.fi )

KAJO monimuoto-opintoja voi suorittaa joko ohjattuina verkko-opintoina jonkin yhteistyöoppilaitoksen kautta tai omatoimisina monimuoto- tai verkko-opintoina Oulussa. Alla on lyhyesti kuvattu nämä vaihtoehdot. Tarkempia tietoja ja lisäohjeitä löytyy tämän sivuston alueelta Ohjeita ja tietoja.

  • Ohjattuihin verkko-opintoihin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen. Verkko-opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottuja, mutta jos asut lähellä oppilaitosta, voit hyödyntää myös sen ja paikallisen opiskelijaryhmän tarjoaman paikallisen tuen opiskelullesi. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Optima-ympäristössä kaikille yhteistyöoppilaitosten kautta ilmoittautuneille opiskelijoille. Lisäksi oppilaitokset tarjoavat opiskelijoilleen paikallista tukea opintoihin kuten neuvontaa ja ohjausta sekä materiaalista tukea kuten opiskelutiloja esim. ryhmätoimintaan, teknistä apua etäyhteyksiin ja tiekoneen käyttömahdollisuuksia ja apua kurssikirjojen saatavuuteen.

  • Omatoimisiin monimuoto-opintoihin (entiset lähiopinnot) ilmoittaudutaan Oulun avoimeen yliopistoon. Näissä opinnoissa olennaisin osa opetusta ovat luennot, joihin voit halutessasi osallistua paikanpäällä, mutta niiden lisäksi käytettävissä on materiaalia ja verkko-opiskelutukea Optima opiskeluympäristössä, mutta ei tutorointia.

(Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikka järjestää kesäaikaiset kasvatustieteen perusopinnot perinteisenä lähiopetuksena: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/avoin_yliopisto-opetus/)

Kasvatustieteen opinnot aloitetaan perusopinnoista (25op) ja sen jälkeen voi jatkaa aineopintoihin (35op). Voit ilmoittautua joko kokonaisuuden yksittäisiin kursseihin tai koko kokonaisuuteen kerralla. Kurssien suoritusjärjestys on osittain rajoitettu. (Katso opintojen joustavista ajoitusmahdollisuuksista.)

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä, toteutuksista ja aikatauluista löytyvät tällä sivustolla olevista kokonaisuuksien ja kurssien kuvauksista. (ks. vasemman reunan hakemisto) Ajantasasaisimmat aikataulut löytyvät myös koulutuskalenterista: http://51.fi/aykt25-35

Tiedot ohjattujen ja omatoimisten opintojen yhteistyötahoista, ilmoittautumisista ja hinnoista löytyvät sivuston osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin. (Tiedot tarkentuvat syksyyn mennessä.)

HUOM: Opintojen esittelyvideo!

Katso info- ja ilmoittautumistilaisuudet ja opintojen aloittamisen tukitoimet sivulta Lukuvuosi 2020-2021 aloitusinfot ja -tuki!

Lisätietoa KAJO-opinnoista.

[Sivuston muokkaus]