Avoimen yliopiston väylä kasvatustieteen tutkintoon

Avoimen väylä tarkoittaa sitä, että eräisiin tutkinto-opintoihin (mm. Kasvatustieteen koulutus) on mahdollista pyrkiä omassa kiintiössä, jos on suorittanut tarpeeksi tutkintoon soveltuvia avoimia yliopisto-opintoja. Asiasta on tarkempia tietoja Oulun Avoimen yliopiston sivulla Avoimen väylän opinnot.

Oulun yliopiston Kasvatustieteen koulutuksessa kandidaatin tutkinto on laaja-alainen kasvatusalan tutkimukseen, teoriasuuntauksiin ja työtehtäviin orientoiva perustutkinto, jonka sisällössä painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden toimintaan. Koulutuksessa perehdytään kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnitteluun, konsultaation perusteisiin sekä työtehtäviin kasvatus- ja opetusalan organisaatioissa. Maisterivaiheen koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutusalaa on kuvattu myös sivulla Kasvatustiede. Katso myös:

Valintaperusteet avoimen väylässä

Eri koulutusten valintaperusteet kuvataan Opintopolussa kunkin hakukohteen välilehdellä. Kasvatusalan valintayhteistyoverkoston sivulta HAKEMINEN löydät tietoa kasvatusalan yliopistokoulutuksiin hakemisesta.

Vuoden 2024 avoimen väylän valintaperusteet löytyvät Kasvatusalan valintayhteistyoverkoston sivulta AVOIMEN VÄYLÄ. Tässä erityisesti huomattavia asioita: