Kasvatustieteen avoimet yliopisto-opinnot

Oulun Avoimen yliopiston kasvatustieteen joustavat monimuoto-opinnot (eli KAJO-opinnot)

Tervetuloa KAsvatustieteen JOustaviin monimuoto-opintoihin!

(Lyhyt osoite tälle sivustolle: https://aykt.edu.oulu.fi)

KAsvatutieteen JOustavia monimuoto-opintoja voi suorittaa joko ohjattuina verkko-opintoina jonkin yhteistyöoppilaitoksen kautta tai omatoimisina monimuoto- tai verkko-opintoina Oulussa. Alla on lyhyesti kuvattu nämä vaihtoehdot. Tarkempia tietoja ja lisäohjeitä löytyy tämän sivuston osiosta Ohjeita ja tietoja.

Kasvatustieteen opinnot aloitetaan perusopinnoista (25 op) ja sen jälkeen voi jatkaa aineopintoihin (35 op). Voit ilmoittautua joko kokonaisuuden yksittäisiin kursseihin tai koko kokonaisuuteen kerralla. Kurssien suoritusjärjestys on osittain rajoitettu. (Katso opintojen  joustavista ajoitusmahdollisuuksista.)

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä, toteutuksista ja aikatauluista löytyvät tällä sivustolla olevista kokonaisuuksien ja kurssien kuvauksista. (ks. vasemman reunan hakemisto). Ajantasasaisimmat aikataulut löytyvät myös Oulun yliopiston Kasvatustieteen avointen yliopisto-opintojen (25 op / 35 op) kalenterista (lyhyt osoite: http://51.fi/aykt25-35 ).

Tiedot ohjattujen ja omatoimisten opintojen yhteistyötahoista, ilmoittautumisista ja hinnoista löytyvät sivuston osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin

Katso info- ja ilmoittautumistilaisuudet ja opintojen aloittamisen tukitoimet sivulta Lukuvuosi 2024–2025 aloitusinfot ja -tuki !

Lisätietoa KAJO-opinnoista.

[Sivuston muokkaus]