Perusopintojen arviointi 2021

Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan kasvatustieteen perusopintojen kurssisuoritukset on aikaisemmin arvioitu asteikolla hyväksytty / hylätty, niin että hyväksytty arvosana vastaa hyvin tiedoin eli 3/5 arvosanaa. Tämä käytäntö perustuu siihen, että jatko-opintoihin eli käytännössä kasvatustieteen aineopintoihin yleisesti vaaditaan hyvin tiedoin -tasolla suoritetut perusopinnot. Eli hyväksytty arvosanan tulisi taata tämä jatko-opintokelpoisuus.

Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että kaikki yliopistot ja niiden koulutukset eivät enää noudatakaan tätä sääntöä, eli joihinkin koulutuksiin on määritelty pääsyvaatimukseksi 3/5 arvosanalla suoritetut perusopinnot ja tulkittu tätä niin, että hyväksytty arvosanalla suoritettua kokonaisuutta ei olekaan hyväksytty.

Muun muassa tämän syyn takia kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunta on nyt tehnyt päätöksen, että perusopintokokonaisuudesta eli käytännössä vähintään kolmesta kurssista täytyy alkaa antamaan numeroarvosana asteikolla 1-5. Kuitenkaan opetussuunnitelmia ei ole alettu muuttamaan kesken vuoden, joten meillä ei ole virallisia arviointikriteereitä numeerista arviointia varten, Niinpä päätimme avoimen yliopisto-opetuksen osalta ratkaista tämän ongelman niin, että arvioimme suoritukset edelleen voimassa olevan hyväksytty / hylätty -asteikon mukaisesti, mutta muutamme sitten hyväksytty arvosanan arvosanaksi 3. Näin toimitaan ainakin ensimmäisellä, kolmannella ja viimeisellä kurssilla. Muilla kursseissa säilyy nykyiset arvosanat.

Näin menetellen kokonaisuuden arvosanaksi tulee 3 ja taataan se, että kaikki kokonaisuuden suorittaneet ovat jatko-opintokelpoisia.

Pahoittelemme hieman sekavaa tilannetta!