Kasvu, kehitys ja oppiminen

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410085P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Ydinsisältö

Suoritustapa 

Kirjallisuus

Arvostelu