Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410084P

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

Ydinsisältö

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa 

Kirjallisuus

Arvostelu